Haldor Topsøe A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-11-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Haldor Topsøe A/S beliggende Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  27-09-2016 hos Haldor Topsøe A/S beliggende Heimdalsvej 4-6, 3600 Frederikssund

Læs tilsynsrapporten for Haldor Topsøe A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på  www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.