pK Chemicals Køge: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-11-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos pK Chemicals AS Køge beliggende Københavnsvej 140, 4600 Køge.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 29-09-2016 hos pK Chemicals AS, beliggende Københavnsvej 140, 4600 Køge.

- Læs tilsynsrapporten for pK Chemicals AS Køge

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.