Kulterminalen på Stigsnæs: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-11-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Stigsnæsværkets kulterminal, som ejes og drives af DONG Energy A/S. Kulterminalen er beliggende Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør.

Tlsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10. oktober 2016 på Stigsnæsværkets kulterminal, som ejes og drives af DONG Energy A/S. Kulterminalen er beliggende Holtengårdsvej 24, 4230 Skælskør.

- Læs tilsynsrapporten for kulterminalen på Stigsnæs

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .