Nysted Havn havnesedimentdepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-11-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Nysted Havns havnesedimentdepot beliggende Strandvejen 18, 4880 Nysted.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 13. oktober 2016 på Nysted Havns havnesedimentdepot beliggende Strandvejen 18, 4880 Nysted .

- Læs tilsynsrapporten for Nysted Havn havnesedimentdepot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.