Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (FFF): Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-11-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (FFF) beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 13. oktober 2016 hos Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (FFF) beliggende Havnegade 120, 5000 Odense C

- Læs tilsynsrapporten for Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.