APM Terminals – Aarhus A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

31-03-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos APM Terminals – Aarhus A/S beliggende Østhavnsvej 43, 8000 Aarhus C

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11. november 2015 hos APM Terminals - Aarhus A/S  beliggende Østhavnsvej 43, 8000 Aarhus C.

- Læs tilsynsrapporten for APM Terminals - Aarhus A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .