Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager: Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-03-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager beliggende Rækkeborgvej 4, Aalestrup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 10. december 2015 været på tilsyn hos Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager beliggende Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup.

- Læs tilsynsrapporten for Energinet.dk

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .