Stena Recycling A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-03-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Stena Recycling A/S beliggende Nordsøvej 19-21, 2150 Nordhavn. Tilsynet er et nedlukningstilsyn.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 15. december 2015 været på tilsyn  hos Stena Recycling A/S beliggende Nordsøvej 19-21, 2150 Nordhavn. Tilsynet er udført som afsluttende nedlukningstilsyn.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .