Nørager Mejeri A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-03-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Nørager Mejeri A/S beliggende Bredgade 67, 9610 Nørager.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15. december 2015 hos Nørager Mejeri A/S beliggende Bredgade 67, 9610 Nørager.

- Læs tilsynsrapporten for Nørager Mejeri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .