Havbundssedimentdepot Rønland: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-03-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Havbundssedimentdepot Rønland beliggende Thyborønvej 72A, 7673 Harboøre

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 30. november 2015 hos Havbundssedimentdepot Rønland beliggende Thyborønvej 72A, 7673 Harboøre. Havbundssedimentdepotet er ejet af Thyborøn Havn.

- Læs tilsynsrapporten for Havbundssedimentdepot Rønland

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .