Biomassefyret anlæg på Amagerværket: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

14-03-2016

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for etablering af et biomassefyret anlæg på Amagerværket.
Høringsfrist: 9. maj 2016

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for et nyt biomassefyret anlæg på HOFOR Energiproduktion A/S- Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S beliggende i Københavns Kommune.

Baggrunden for projektforslaget er, at HOFOR ønsker at etablere en ny biomassefyret kraftværksblok på 500 MW med tilhørende anlæg på Amagerværket, AMV4, for at omlægge værket helt fra kul til biomasse. AMV4 erstatter den kulfyrede blok 3. 

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- Ikke teknisk redegørelse
- VVM-redegørelse for Amagerværket
- Bilag til VVM-redegørelse
- Udkast til miljøgodkendelse for Amagerværket

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

HOFOR, Miljøstyrelsen og Københavns Kommune afholder et borgermøde om den nye kraftværksblok. På mødet vil selve kraftværksblokken, lokalplanforslaget og processen omkring 2. offentlighedsfase for VVM-redegørelse blive præsenteret.

Borgermødet finder sted i kantinen på Amagerværket, Kraftværksvej 37, 2300 København S torsdag den 7. april kl. 17.00-19.30. Henvendelse ved indgangsporten. Parkering er gratis.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 9. maj 2016. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller .