Schultz Stevedoring A/S - Oplag af gødning, kaliumnitrat og ADR stykgods: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

09-03-2016

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for oplag af gødning, kaliumnitrat og ADR stykgods hos Schultz Stevedoring A/S på Kalundborg Havn og Asnæsvej.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelser for oplag af gødning, kaliumnitrat og ADR stykgods hos Schultz Stevedoring A/S. Henholdsvis på Sydhavnen 11 og på Asnæsvej 38 i Kalundborg. Baggrunden for planforslaget er, at Schults Stevedoring A/S ønsker at kunne udvide sin forretning til også at omfatte oplag af gødning, kaliumnitrat og ADR stykgods.

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- VVM-redegørelse
- Udkast til miljøgodkendelse, Sydhavnen 11

- Udkast til miljøgodkendelse, Asnæsvej 38

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til onsdag den 4. maj 2016. Angiv at det vedrører journal nummer: MST-1274-00120. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller .