Fjernvarme Horsens A/S Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-03-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Fjernvarme Horsens A/S beliggende Endelavevej 7, 8700 Horsens

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15. december 2015 hos Fjernvarme Horsens A/S beliggende Endelavevej 7, 8700 Horsens.

- Læs tilsynsrapporten for Fjernvarme Horsens A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .