Arla Foods Amba Gjesing Mejeri: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-03-2016

Miljøstyrelsen har den 16. december 2015 været på tilsyn hos Arla Foods Amba Gjesing Mejeri beliggende Gl. Horsensvej 389, 8660 Skanderborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den   16. december 2015 hos   Arla Foods Amba Gjesing Mejeri, beliggende Gl. Horsensvej 389, 8660 Skanderborg.

- Læs tilsynsrapporten for Gjesing Mejeri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .