Stena Recycling A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-03-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Stena Recycling A/S beliggende Nordsøvej 19-21, 2150 Nordhavn.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 30. juli 2015 været på tilsyn hos Stena Recycling A/S  beliggende Nordsøvej 19-21, 2150 Nordhavn.

- Læs tilsynsrapporten for Stena Recycling A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .