Kapacitetsudvidelse på Koppers: Indkaldelse af idéer og forslag

02-03-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse inden projektet kan gennemføres.

VVM-pligt

Koppers Denmark, Avernakke 1, 5800 Nyborg ønsker at udvide kapaciteten på det eksisterende tjæredestillationsanlæg. Kapacitetudvidelsen vil bestå af etablering af ny tjæredestillationskolonne, således at kapaciteten i efterfølgende procestrin kan udnyttes, samt etablering af en ny begtank på 8000 m 3 og udskiftning af en eksisterende heater til en ny heater med større effekt.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af kapacitetudvidelsens virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg
- Anmeldelse
- Afgørelse om VVM-pligt

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 30. marts 2016. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Milj’styrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller