Danish Crown A/S Aalborg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-03-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Crown A/S Aalborg, Svanningevej 1, 9220 Aalborg Øst.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 03-11-2015 hos Danish Crown A/S Aalborg, Svanningevej 1, 9220 Aalborg Øst.

- Læs tilsynsrapporten for Danish Crown A/S Aalborg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .