Evaluering af Miljøstyrelsens tilsynskampagner - 2015

19-05-2016

Miljøstyrelsen har i 2015 gennemført to tilsynskampagner. Den ene kampagne er om overfladevand og den anden om oplag af mineralske olieprodukter.

 

Evaluering af kampagnerne kan læses her