Danish Finest Chicken A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-05-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Danish Finest Chicken A/S beliggende Skanderborgvej 19, 8751 Gedved

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10. marts og den 15. marts 2016 hos Danish Finest Chicken A/S beliggende Skanderborgvej 19, 8751 Gedved.

- Tilsynsrapport for 10. marts 2016
- Tilsynsrapport for 15. marts 2016

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .