Specialdeponi Øresundsforbindelsen Kalveboddæmningen: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-05-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Specialdeponi Øresundsforbindelsen Kalveboddæmningen beliggende ved Molestien og Sjællandsbroen, 2450 København SV.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 19.04.2016 været på tilsyn på Specialdeponi Øresundsforbindelsen Kalveboddæmningen beliggende langs jernbanen ved Molestien og Sjællandsbroen, 2450 København SV.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .