H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-05-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S beliggende Havnegade 110, 5000 Odense C

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 8. marts hos H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S  beliggende Havnegade 110, 5000 Odense C.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .