Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S, Holstebro: Offentliggørelse af tilsynsrapport

13-05-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S beliggende Energivej 2, 7500 Holstebro

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  08-04-2016 hos Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S beliggende Energivej 2, 7500 Holstebro.

- Læs tilsynsrapporten for Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .