Amagerværkets Flyveaskedepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-05-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Amagerværkets Flyveaskedepot beliggende Kraftværksvej 37, 2300 København S.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 21. april 2016  hos Amagerværkets Flyveaskedepot beliggende Kraftværksvej 37, 2300 København S.

- Læs tilsynsrapporten for Amagerværkets Flyveaskedepot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .