Udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og miljørapport samt udkast til miljøgodkendelse

04-05-2016

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk på Horsens Havn.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 30. juni 2016

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for udvidelse af Horsens Kraftvarmeværk med nyt biomasseværk på Horsens Havn . Baggrunden for forslaget er, at Fjernvarme Horsens i forbindelse med konvertering fra individuel opvarmning til fjernvarme ønsker at etablere et nyt biomassefyret varmeværk til at supplere varmeproduktionen i fyringssæsonen.

Horsens Kommune offentliggør samtidig et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for varmeværket. Miljøstyrelsen og Horsens Kommune har således i et myndighedssamarbejde udarbejdet en samlet VVM-redegørelse og miljørapport for projektet og planlægningen af området.

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggør Miljøstyrelsen et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- VVM-redegørelse og miljørapport
- Bilag 1 til VVM-redegørelse - Visualiseringsrapport
- Bilag 2 til VVM-redegørelse - Støjberegning
- Bilag 3 til VVM-redegørelse - Udredning af immission og deposition
- Bilag 4 til VVM-redegørelse - Deposition i Boller Enge
- Bilag 5 til VVM-redegørelse - Afvandingsplan
- Udkast til miljøgodkendelse

Gå evt. til Horsens Kommunes hjemmeside, hvor forslag til kommuneplantillæg og lokalplan offentliggøres.

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 30. juni 2016. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller . Angiv venligst journalnummer MST-1274-00116.