HKscan Denmark A/S, Skovsgård: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-06-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos HKScan Denmark A/S, Skovsgård beliggende Elmegådsvej 4, 9460 Brovst

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11. maj 2016 hos HKScan Denmark A/S, Skovsgård beliggende Elmegådsvej 4, 9460 Brovst.

- Læs tilsynsrapporten for HKScan Denmark A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .