Statoil Refining Denmark A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-06-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Statoil Refining Denmark A/S beliggende Melbyvej 17, 4400 Kalundborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 29. april 2016 hos Statoil Refining Denmark A/S beliggende Melbyvej 17, 4400 Kalundborg

- Læs tilsynsrapporten for Statoil Refining Denmark A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .