AU Foulum – Udvidelse af biogasanlæg

08-07-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har afgjort at et projekt om udvidelse/ændring af biogasanlæg AU Foulum er VVM-pligtig og indkalder hermed ideer og forslag

AU Foulum har via Viborg Kommune søgt om VVM-tilladelse til udvidelse af deres biogasanlæg.

Før Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Projektudvidelsen omfatter opførsel af anlæg og faciliteter til henholdsvis:

  • Substrat til svampeproduktion

  • Bioraffinering

  • Brændselsceller og gaslager

  • Efterlager (udvidelse)

Projektet kræver også udarbejdelse af lokalplan som varetages af Viborg Kommune. 

Idéoplægget beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

Du kan se anmeldelse, afgørelse om VVM-pligt og idéoplæg på styrelsens hjemmeside www.svana.dk eller få det ved henvendelse til Anne Vibe Termansen på tlf. 9358 8252, som også kan give yderligere oplysninger om projektet. Se mere information om projektet og fordebatten på Viborg Kommunes hjemmeside .

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til den videre VVM-proces 

AU Foulum afholder desuden borgermøde om projektet og planlægningen for alle interesserede den 11. august 2016 :

  • kl. 16-17: Rundvisning på biogasanlægget, Burrehøjvej 43, 8830 Tjele. 

  • Kl. 17.15-19: Informationsmøde, Blichers Allé 20, 8830 Tjele. 

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til den videre VVM-proces skal være modtaget hos Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning senest den 29. august 2016. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til:

Miljøstyrelsen

Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C

Tlf.: 7254 2000 eller 9358 8252

Eller pr. mail:  ; Cc.

Anfør venligst dit navn og adresse samt jr. nr.: SVANA131-00001 - AU-Foulum - Udvidelse af biogasanlæg

Sagens dokumenter

Anmeldelse

Afgørelse om VVM-pligt

Ideoplæg

Følgebrev til ideoplæg

AU Foulum udvidelse 2016 (filmklip)