Høring om forslag om ansøgning om byggetilladelse til atomkraftværk ved Moorside, Cumbria og forbedringer af jernbane og dertilhørende udvikling i Cumbria, Storbritannien

13-07-2016

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har fra virksomheden NuGeneration Limited modtaget en høring vedr. foreslået atomkraftværk og forbedring af jernbane mv. i Cumbria, Storbritannien.

NuGeneration Limited foreslår  at ansøge om byggetilladelse til opførelse, drift og vedligeholdelse af  et atomkraftværk ved Moorsite.

Atomkraftværket forventes at have en kapacitet på op til 3,8 gigawatts (GW).

NuGeneration Limited vil også ansøge om tilladelse til at foretage forbedringer af jernbane, anlæg af marin losningsfacilitet, etablering af medarbejderboliger på tre lokaliteter og forbedringer af 9 hovedveje. Alt sammen i Cumbria, Storbritannien.

NuGeneration Limited vurderer på nuværende tidspunkt ikke at det påtænkte projekt vil få grænseoverskridende indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er tale om en høring omfattet af Espoo konventionen (Konventionen af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne).

NuGeneration Limited sender alligevel opfordring til at læse mere om projektet på https://nugenconsultation.com/stage-two-consultation/documents/ og afgive evt. bemærkninger hertil senest d. 30. juli 2016 til

 

Ian Shrubsall

Head of Planning and Development Consents

NuGeneration Limited

7 th floor, 3 Piccadilly Place

Manchester M1 3BN

T +44 (0)161 413 0420

www.nugeneration.com

 

Se vedlagte høringsbrev .