Svanemølleværket: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-07-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Svanemølleværket, som er beliggende Lautrupsgade 1, 2100 København Ø

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 7. juli 2016 hos Svanemølleværket, som er beliggende Lautrupsgade 1, 2100 København Ø

- Læs tilsynsrapporten for Svanemølleværket

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .