Yara Danmark Gødning A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-07-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Yara Danmark Gødning A/S beliggende Tronholmen 59, 8960 Randers SØ, hvor tilsynet er udført.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 9. maj 2016 hos Yara Danmark Gødning A/S beliggende Tronholmen 59, 8960 Randers SØ, hvor tilsynet er udført.

- Læs tilsynsrapporten for YARA Danmark Gødning A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.