YARA Gødningsterminal Randers Havn: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

06-07-2016

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en VVM-redegørelse samt udkast til miljøgodkendelse for YARA Gødningsterminal på Randers Havn i Randers Kommune. Baggrunden for offentliggørelsen er, at YARA Gødningsterminal ønsker at etablere en ny telthal og udvide terminalens oplag af gødningstypen Axan. Høringsfrist: 31. august 2016

Miljøstyrelsen offentliggør en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til miljøgodkendelse for YARA Randers.
YARA Randers har ansøgt om tilladelse til udvidelse af gødningsterminalen. Udvidelsen omfatter etablering af en ny telthal på 5.400 m² og forøgelse af Axanoplaget op til 30.000 tons. Projektet ændrer ikke på gødningsterminalens samlede omsætning af alle gødningstyper på i alt 250.000 tons/år.

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- VVM-redegørelse for YARA Randers
- Udkast til miljøgodkendelse for YARA Randers

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 31. august 2016.  Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet.
Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg  eller .