ASV6, Ny biomassefyret blok på Asnæsværket: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

01-07-2016

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse om miljøgodkendelse for ny biomassefyret blok på op til 180 MW på Asnæsværket, Kalundborg Kommune.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til miljøgodkendelse for ny biomassefyret blok på op til 180 MW på Asnæsværket, Kalundborg Kommune. Baggrunden for projektet er, at DONG Energy, Bioenergy & Thermal Power ønsker at etablere en ny biomassefyret blok på op til 180 MW på Asnæsværket, Asnæsvej 16, 4400 Kalundborg.

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- VVM-redegørelse
- Udkast til miljøgodkendelse

- Bilag

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 26. august 2016. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Strandgade 29, 1401 København K eller .