I/S VESTFORBRÆNDING, Offentliggørelse af tilsynsrapport

29-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Vestforbrænding, beliggende Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 25-11-2015 hos I/S Vestforbrænding, Ejby Mosevej 219, 2600 Glostrup

- Læs tilsynsrapporten for I/S VESTFORBRÆNDING

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .