KARA/NOVEREN - Hedeland Deponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Hedeland Deponi beliggende Roskildevej 87 i Greve Kommune.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10-12-2015 på  KARA/NOVEREN - Hedeland Deponi Roskildevej 87 i Greve kommune.

- Læs tilsynsrapporten for KARA/NOVEREN - Hedeland Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .