VVM for udvidelse af Miljøteknik, Novozymes A/S, Kalundborg: Offentliggørelse af VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

25-01-2016

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for udvidelse af Miljøteknik (spildevandsrensningsanlægget) hos Novozymes A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for udvidelse af Miljøteknik (spildevandsrensningsanlægget) hos Novozymes A/S, Hallas Allé 1, 4400 Kalundborg. Virksomheden planlægger en udvidelse af behandlingskapaciteten, så der fremover kan behandles 15 % mere spildevand end i dag svarende til en forøget mængde på 600.000 m³ spildevand pr. år.

Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- VVM-redegørelse
- Udkast til miljøgodkendelses

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til og med den 21. marts 2016. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller .