Århus Slagtehus: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Århus Slagtehus beliggende Jægergårdsgade 152, Aarhus C

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11-01-2016 hos   Århus Slagtehus beliggende Jægergårdsgade 152-154.

- Læs tilsynsrapporten for Århus Slagtehus

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .