DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen: Offentliggørelse af tilsynsrapport

22-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DONG Oil Pipe A/S, Råolieterminalen, beliggende Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den   23-10-2015 hos DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen beliggende Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia.

- Læs tilsynsrapporten for DONG Oil Pipe A/S Råolieterminalen

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .