I/S AffaldPlus, Slagelse Forbrændingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

21-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S AffaldPlus, Slagelse Forbrændingsanlæg beliggende Dalsvinget 11, 4200 Slagelse

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 04-12-2015 hos I/S AffaldPlus, Slagelse Forbrænding beliggende beliggende Dalsvinget 11, 4200 Slagelse.

- Læs tilsynsrapporten for I/S AffaldPlus, Slagelse Forbrændingsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .