Holbæk Havn: Offentliggørelse af tilsynsrapport

21-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Holbæk Havns deponi for havnesediment beliggende Parallelvej 33 33, 4300 Holbæk

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 16. december 2015 på Holbæk Havns deponi for havnesediment, beliggende Holbæk Havn.

- Læs tilsynsrapporten for Holbæk Havn

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .