Faxe Miljøanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

21-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hosFaxe Miljøanlæg beliggendePræstøvej 105B Fakse

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  14-12-2015hos  Faxe Miljøanlæg beliggende Præstøvej 105B Fakse.

- Læs tilsynsrapporten for Faxe Miljøanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .