Thyholm Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Thyholm Losseplads, beliggende Kalkværksvej 20, 7790 Thyholm

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den   26-11-2015 hos   Thyholm Losseplads, beliggende Kalkværksvej 20, 7790 Thyholm.

- Læs tilsynsrapporten for Thyholm Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .