Affaldscenter Kjærgårdsmølle: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Affaldscenter Kjærgårdsmølle, beliggende Kilenvej 18, 7600 Struer.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den   26-11-2015 hos   Affaldscenter Kjærgårdsmølle beliggende Kilenvej 18, 7600 Struer.

- Læs tilsynsrapporten for Affaldscenter Kjærgårdsmølle

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .