Novo Nordisk A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

15-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novo Nordisk A/S beliggende Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  14-12-2015 hos Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1, 2820 Gentofte.

- Læs tilsynsrapporten for Novo Nordisk A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .