SUN CHEMICAL A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos SUN CHEMICAL A/S beliggende Københavnsvej 112, 4600 Køge.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  10. november 2015 hos SUN CHEMICAL A/S beliggende Københavnsvej 112, 4600 Køge.

- Læs tilsynsrapporten for SUN CHEMICAL A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .