Novozymes A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Novozymes A/S beliggende Hillerødgade 42, 2200 København N

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  22-10-2015 hos Novozymes A/S beliggende Hillerødgade 42, 2200 København N.

- Læs tilsynsrapporten for Novozymes A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .