I/S Norfors: Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S Norfors beliggende Savsvinget 2 , 2970 Hørsholm.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  20. november 2015 hos I/S Norforsbeliggende Savvinget 2, 2970 Hørsholm.

- Læs tilsynsrapporten for I/S Norfors

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .