Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.: Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. beliggende Engholmvej 19, 7470 Karup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 24. november 2015 hos Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. beliggende Engholmvej 19, 7470 Karup.

- Læs tilsynsrapporten for Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .