Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.a.: Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.a. beliggende Herningvej 38, 7330 Brande

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27. november 2015 hos Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.a. beliggende Herningvej 38, 7330 Brande.

- Læs tilsynsrapporten for Andels-Kartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.a.

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .