I/S AV Miljø: Offentliggørelse af tilsynsrapport

07-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos I/S AV Miljø beliggende Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27. november 2015  hos AV Miljø beliggende Avedøreholmen 97, 2650 Hvidovre.

- Læs tilsynsrapporten for I/S AV Miljø

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .