Ekokem: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-01-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ekokem beliggende Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12. november 2015  hos Ekokem beliggende Lindholmvej 3, 5800 Nyborg.

- Læs tilsynsrapporten for Ekokem

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .